Nemzetközi hívószámigénylő űrlap
(Fonio szolgáltatást igénybe vevő ügyfelek részére)

Iktatószám:

Nemzetközi hívószámot, csak regisztrált és egyenleggel rendelkező Fonio ügyfelek igényelhetnek. A hívószámigénylő lapot, a pontos kitöltést – cégek esetén a cégszerű aláírást – követően, a 62/611-612-es számra faxon, vagy e-mailben, a hivoszamok@fonio.hu címre kell megküldeni. Az adatlap esetleges postai úton történő továbbítása esetén, a postázási cím: 6900 Makó, Bajcsy-Zsilinszky ltp. A/4 lph. B ép. 4. em. 13.

Az igényelt számmező rendelkezésre bocsátása, a szabályosan kitöltött adatlap megérkezését követően, 5 munkanapon belül történik meg. Amennyiben az igény valami okból nem teljesíthető, az igény beérkezésétől számított 5 munkanapon belül, az ok megjelölésével e-mail útján tájékoztatást küldünk. Az 5 munkanapos határidő, az esetlegesen postai úton megküldött igénylőlap esetén a kézbesítés időpontjától számítódik.

A megrendelést követően, az ügyfél rendelkezésére álló egyenlegéből levonásra kerül a nemzetközi hívószám installációs, valamint első havidíja. Minden további hónapban automatikusan az ügyfél rendelkezésére álló egyenlegéből történik a havi fenntartási díj jóváírása, így a nemzetközi hívószámot igénylő ügyfelek egyenlege minden esetben meg kell, hogy haladja a számfenntartás havi költségét.

A nemzetközi hívószámok használata iránti igény megszüntetéséhez 30 napos felmondási idő tartozik. A megszüntetés iránti kérelmet a hivoszamok@fonio.hu e-mail címre kell benyújtani.

Nemzetközi hívószám(ok) megrendelése:

Alulírott megrendelem az alábbi nemzetközi hívószámot:

A mező kitöltése kötelező!
A mező kitöltése kötelező!
A mező kitöltése kötelező!
A mező kitöltése kötelező!
Az ügyfélazonosító csak számokat tartalmazhat!
A mező kitöltése kötelező!
A mező kitöltése kötelező!
A mező kitöltése kötelező!
A mező kitöltése kötelező!
A mező kitöltése kötelező!
A formátum nem megfelelő!
Igénybejelentő cégszerű aláírása